Projektismertető

Projektismertető

Kedvezményezett neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Konzorciumi partner: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
A projekt címe: Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
A támogatás összege: 1,639 Mrd Ft
A támogatás mértéke: 100 %
Tervezett megvalósítási időszak: 2020.12.18.- 2023.06.30.
A projekt azonosító száma: TOP-5.1.1-15-SB1-2020-00002

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt a Megyei Önkormányzat vezetésével, a Megyei Kormányhivatallal konzorciumi együttműködésben valósul meg, célja a már működő, az egész megyére kiterjedő foglalkoztatási együttműködések és partnerségek (paktumok) továbbfejlesztése. Az Európai Szociális Alap célkitűzése, hogy csökkentse a tagországok munkanélküliségét, melyek megvalósítása érdekében többszereplős együttműködésekként jöttek létre a paktumok.
A projekt által biztosított források hozzájárulnak – a megyei szinten kialakított és felülvizsgált stratégia mentén – további foglalkoztatási programok megvalósításához.
A fejlesztés indokoltságát azok a megyei foglalkoztatási és munkaerő-piaci adatok igazolják, melyek szerint a nyilvántartott álláskeresők száma átlagosan harmincezer fő körül stagnál, a foglalkoztatási ráta 56-57 % között mozog átlagban, negyedévenként hullámzó periódusokban. Ezen adatok az országos átlagtól rosszabb képet mutatnak az ország hátrányos helyzetű térségeiben. A megyében a közfoglalkoztatási programba bevontak száma megközelítőleg tizennyolcezer fő, amely a munkahelyteremtő támogatásoknak köszönhetően a munkavállaló tartós, támogatott foglalkoztatásba történő átlépése eredményeként némi javuló tendenciát mutat.
A projekt további célkitűzése, hogy közelebb hozza egymáshoz a munkavállalói és munkáltatói oldalt, s ennek hatására a munkáltatói oldalon felmerülő igényekre a munkavállaló megfelelően képzett és felkészült módon tudjon reagálni.

A projekt tervezett céljait a konzorciumi partnerek két fő tevékenységcsoport megvalósításával kívánják elérni.

  1. főtevékenység-csoport megvalósítása során a fejlesztés eredményeként elkészül:
  • a Befektetésösztönzési és gazdaságfejlesztési stratégia, mely helyzetfeltárásra alapozva összegzi, rendszerezi és értékeli a megye befektetési helyzetét, stratégiai célokat, prioritásokat és intézkedéseket fogalmaz meg, a befektetői döntésekhez szükséges adatokat, információkat nyújt.
  • A Helyi termék- és szolgáltatásfejlesztés projektelem során a termékfejlesztés, előállítás és értékesítés megyei szintű stratégiájának kidolgozása valósul meg, felmérésre kerülnek a megye adottságai, a helyi termékek és szolgáltatások kereslet-kínálata a megyében, az értékesítési lehetőségek, a fogyasztói szokások és aktuális trendek, valamint megfogalmazásra kerülnek a stratégiai célok és intézkedések a helyi termékek és szolgáltatások fejlesztésére, előállítására, értékesítésére és fogyasztásának ösztönzésére vonatkozóan.
  1. főtevékenység-csoport megvalósítása során a célcsoporthoz tartozók számára különböző foglalkoztatási támogatásokat, munkaerő-piaci szolgáltatásokat biztosít a projekt.

A projektben vállalt output indikátorok szerint a projekt befejezésekor munkaerő-piaci programokban résztvevők száma 1096 fő, az álláshoz jutók száma 125 fő, melyből a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma 75 fő.

A célcsoportokba tartozó álláskeresők foglalkoztatásához háromfajta bérjellegű támogatást igényelhetnek a projektben résztvevő munkáltatók: 90 napos munkatapasztalat-szerzési támogatást, foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatást, valamint de minimis bérköltség támogatást. A projektben résztvevők 1%-nak továbbá olyan támogatási formákat is biztosít a forrás, mellyel mobilitásuk növelhető (helyközi utazási támogatás).

Az előzőekben ismertetett feladatokon túl a projektmenedzsment feladatok ellátása, a Paktumiroda működtetése, a Paktum keretében tartott rendezvények (partnertalálkozók, fórumok, tájékoztatók, Irányító Csoport ülések, stb) szervezése, marketing-kommunikációs feladatok, az érintettek közti partnerség elősegítése és elmélyítése, valamint a helyi szintű együttműködések tevékenységeinek összehangolása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat feladata.

A Paktumiroda elérhetőségei:
4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.
Telefon: +36-42/315-435
paktumiroda@szszbmo.hu

Paktumiroda vezető:
Obbágy Vera
obbagy.vera@szszbmo.hu

A projektről bővebb információt a http://szabolcsipaktum.hu/ oldalon olvashatnak.